Associació de Clubs de Futbol
Aficionat de Catalunya

Inscripció ACFAC:

Descobreix-nos
Benvinguts a la Associació de Clubs de Futbol Aficionat de Catalunya

Presentació

L’ACFAC neix amb la necessitat de multiplicar els esforços, de totes i cadascuna de les entitats esportives representades, defensant els seus interessos i tenir incidència directe en els àmbits de decisió que afecten al futbol aficionat a Catalunya.

La nostra acció sindical davant els organismes competents, federacions i institucions dependents té el compromís de garantir un retorn eficaç en les demandes dels propis clubs associats. L’ACFAC recull les sensibilitats dels clubs per transmetre’ls activament i cooperant amb els seus afiliats per optimitzar notablement els actius i millorar la pràctica esportiva col·lectiva.

Finalitats

Fomentar, promocionar i impulsar el futbol aficionat

Representar i defensa els interessos de les entitats associades

Promoció comercial dels clubs

Assessorament jurídic

Negociació de drets dels associats

Fomentar, promocionar i impulsar el futbol aficionat

Representar i defensa els interessos de les entitats associades

Promoció comercial dels clubs

Assessorament jurídic

Negociació de drets dels associats

Formació en gestió professional

Oferiment de recursos administratius

Estudiar els riscos de les entitats

Gestió de subvencions

Recerca de recursos col·lectius

Formació en gestió professional

Oferiment de recursos administratius

Estudiar els riscos de les entitats

Gestió de subvencions

Recerca de recursos col·lectius

Beneficis

ECONÒMICA

Subvencions

Comercialització

Recursos

JURÍDICA

Defensa

Assessorament

SINDICAL

Representació

Negociació

Reivindicació

Consens

Òrgans de govern

ASSEMBLEA

Òrgan suprem de govern. Acords vinculants a l’organització.

JUNTA DIRECTIVA

Òrgan de gestió, administració i representació.

SOCIS I AFILIATS

Participació activa. Informació. Objecte de servei.

Junta directiva de l’ACFAC

president

JAVIER SALAMERO I MARCO

(ASSOCIACIÓ BLANC I BLAVA DE LLORET)

Secretari

XAVIER URBANO TRIAS

CD CAN PARELLADA DE TERRASSA

Tresorer

JOSE CENTENO MARIN

(EE GUINEUETA CF)

vicepresidents

EDUARD COLOMA BOADA (CF LLORET) JOAQUIM CARANDELL VALLDURIOLA (UE TONA) TAMARA PERALTA (MONTSANT)

vocals

KAREM EL GRIRI ZEFZAFI (ZONA FRANCA) JOSE LUIS REVILLA TORRES (AT. TORREROJA VILADECANS)

HERNAN SUBIRATS IOOS (UE RAPITENCA) DANIEL RAMIREZ FUENTES (CD ALMEDA)

PABLO PEDRO GONZALEZ ABAD (LA FLORESTA) CARLOS FERNANDEZ ROMERO (CF VILANOVA DEL CAMÍ)

JAUME CAT (CELLERA CF) REMI NIERGA SADURNI (PONTENC CE)

FERRAN MASOT SANGRA (CF MIRALCAMP) JOSE MANUEL BANDERAS VOZMEDIANO (CF SANTA EULÀLIA)

Director d’assessorament jurídic

SR. VOSSELER

1. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL: BCN/GIR/TGN/LLEI

2. ORGANITZACIÓ SECTORIAL: F11/FUTSAL/FUTFEM

Articles

Contacta amb nosaltres

Ubicació